Tutkimus Tieteellinen jatkokoulutus Tutkimusryhmät Yhteystiedot

Clinicum, Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 0294 1911 (vaihde)

Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

flamma

Prof. Jaakko Tuomilehto

Finger

Lue lisää


Diabetes - kustannukset

Tutkimuksen johtaja
: Tuomilehto Jaakko, Professori 
Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, Sintonen Harri, Eriksson Johan, Peltonen Markku, Lindström Jaana, Saaristo Timo, Aronen Pasi

Tyypin 2 diabetes (T2D) on yksi nopeimmin kasvavista sairauksista maailmassa. Suomessa noin puolet väestöstä saa T2D:n elinaikanansa. Tällä hetkellä n. 3 % väestöstä saa hoitoa T2D:een ja he käyttävät n. 10 % terveydenhuoltoon käytettävistä menoista - kyseessä on kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävä ongelma. Viime aikoina on osoitettu, että elämäntavan muutoksella on mahdollista estää T2D:n syntyä korkean riskin henkilöillä. Siksi Suomessa on käynnistynyt laajamittainen T2D:n ehkäisyohjelma. Ohjelma toteutetaan perusterveydenhuollossa ja sen koordinoi Diabetesliitto. Kansanterveyslaitos suorittaa ohjelman arvioinnin yhdessä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston välisenä yhteistyönä.

Ohjelman tavoitteina ovat:

1) maanlaajuisen T2D:n riskitekijöiden ehkäisystrategian luominen,

2) korkean riskin henkilöiden seulominen koko väestöstä ja henkilökohtaisten elämäntapojen muutokseen tähtäävien toimien tarjoaminen em. henkilöille ja

3) T2D:n aikainen havaitseminen seulonnan avulla ja sopivien hoitotoimenpiteiden aloittaminen riittävän varhaisessa ajankohdassa.

Ohjelmaan osallistuu sen ensimmäisessä vaiheessa neljä sairaanhoitopiiriä (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa). Ehkäisyohjelman tuloksellisuutta tullaan arvioimaan myös terveystaloudelliselta näkökannalta. Taloudellisesta arviointitutkimuksesta vastaa lähinnä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos ja tavoitteena on selvittää ohjelman kustannusvaikuttavuutta ja -utiliteettia eli arvioida ehkäisyohjelmasta tulevia kustannuksia ja säästöjä sekä kansan terveydentilassa ja elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia.

Projektin verrokkiryhmänä, johon ehkäisyohjelmaan osallistuvia alueita verrataan, tulee toimimaan FINRISKI 2002:een osallistuneet henkilöt joille on tehty sokerirasituskoe. Nämä henkilöt kutsutaan uuteen terveystarkastukseen vuonna 2007. Lisäksi heiltä kerätään tietoa kyselylomakkeilla vuosien 2005-2007 aikana. Koska tutkimuksessa käytettävät ryhmät ovat suuria (interventioryhmä 12000 ihmistä ja vertailuryhmä 3700) on tutkimuksen avulla mahdollista saada ainutkertaisen luotettavaa tutkimustietoa tämänkaltaisen ehkäisyohjelman onnistumista myös terveystaloudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Avainsanat:
diabetes, Suomi, kustannus-vaikuttavuustutkimus
Yhteistyötahot:
 

 • Sairaanhoitopiiri: Etelä-Pohjanmaa
 • Sairaanhoitopiiri: Keski-Suomi
 • Sairaanhoitopiiri: Pirkanmaa
 • Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaa
 • Diabetesliitto
 • Jyväskylän yliopisto

Diapetes deplane

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko,  Kansanterveystieteen professori, tutkimuksen johtaja
Hankkeen tavoitteena on selvittää tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden yleisyyttä eurooppalaisissa väestöissä, kehittää ja käynnistää korkean riskin yksilöille kohdennettu elintapainterventio-ohjelma, sekä arvioida ohjelman vaikutuksia elintapoihin ja riskitekijöihin. Lisäksi tehdään ohjelman kustannusvaikuttavuusanalyysi. Hankkeen koordinaattorina toimii professori Jaakko Tuomilehto Helsingin yliopistosta, ja siinä on mukana 20 varsinaista partneria eri puolilta Eurooppaa.
Avainsanat: diabetes

Director of the research: Tuomilehto, Jaakko; Kansanterveystieteen professori, tutkimuksen johtaja

Researchers: Tuomilehto Jaakko, Lindström Jaana, Qiao Qing

Primary prevention of diabetes. Population-based methods to identify people most likely to benefit from interventions.

General objectives of the study
:

A.  Assess the type 2 diabetes risk in European population.
B.  Implementation and evaluation of a lifestyle intervention programme to prevent type 2 diabetes in high-risk individuals.

Specific objectives of the study:

1.  determining the prevalence and incidence of type 2 diabetes risk and cardiovascular risk in Europe.
2.  Implementing this strategies of assessment in all participating European countries to tackle inequalities in health.
3.  Implementing a low-cost screening system for the subjects with high diabetes risk in Europe.
4.  Implementing a intervention programme for primary prevention of type 2 diabetes including.
4.1.  Implementation of a training programme for diabetes prevention under the different national European conditions.
4.2.  Implementation of a continuous follow up of the subjects to prevent rebound and offer booster intervention using different delivery channels like telephone hotline, internet, multimedia, written information, teleph one counselling.
5. Assessing the feasibility and efficacy of the lifstyle intervention program to prevent type 2 diabetes.
6. Developing indicators for successful diabetes prevention.
7. Developing a European system of quality control for diabetes.
Keywords: diabetes, lifestyle, cardiovascular risk, type 2 diabetes risk
 
Director of research: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori  


The prevalence of the metabolic syndrome in the general population and its relation to morbidity and mortality

Researchers:
  Tuomilehto Jaakko,  Hu Gang, Qiao Qing


Biological risk factors such as hypertension, obesity, dyslipidemia, insulin resistance and hyperglycemia are known to be highly intercorrelated and to be risk factors for both cardiovascular disease and type 2 diabetes. Even more effects on disease have been suggested in the presence of a combination of these factors. The general objective of the study is to evaluate the impact of applying different diagnostic criteria including but not limited to WHO and NCEP/ATPIII for the MetSyn.
Keywords: morbidity, mortality, metabolic syndrome


The DECODE and DECODA projects

Lue lisääCoffee and glucose metabolism

Director of the research:  Tuomilehto, Jaakko; Kansanterveystieteen professori 
Researchers: Tuomilehto Jaakko, Alfthan Georg


The aim of the study is to stydy the effects of coffee drinking on glucose metabolism cytokines and gastrointestinal hormone secretion.

Keywords: coffee

Co-organizations:

 • Institute for Scientific Information on Coffee, Switzerland
 • Physiological Effects of Coffee Committee, Switzerland
 • Kansanterveyslaitos, Helsinki


Diapep901 - Type 1 diabetes study

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 

Tutkijat: Tuomilehto, Jaakko
 
Research is providing services to sponsor to arrange and administer a multi-centre study to clinically evaluate study drug and has entered into an angreement with the sponsor concerning the design, funding and administration of the study.
Keywords: diabetes

Co-organizations:

 • Division of Ingenix Pharmaceutical Services, UK


Meta-analysis of abdominal obesity and risk of type 2 diabetes in adults

Director of the researcher: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori

Researcher: Tuomilehto Jaakko, prof.

Keywords: obesity, type 2 diabetes, adults


Ontarget


Directors of the research: Tuomilehto Jaakko, prof.,  Kansanterveystieteen professori 

Researchers: Tuomilehto Jaakko, prof.

Boehringer Ingelheim Ltd. is sponsoring a clinical trial known as "Ontarget" which is a large, simple randomized trial of an Angiotensin II Receptor Antagonist and an ACE-Inhibitor in patients at high risk for cardiovascular events and includes a parallel study "Transcend", the protocol for which has been jointly developed by the Population Health Institute of HHSC, the Study Steering Committee and Sponsor.
Keywords: cardiovascular disease 

Co-organizations:
 

 • Boehringen Ingelheim


Arrival - hypertensive patients

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 

Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, prof.
 
Tutkimuksessa tutkitaan verenpainetaudin hoitoa.
Avainsanat: diabetes

Yhteistyötahot:

 • Novartis


Obesity, control adiposity, and diet in prediction and prevention of worsening of glycaemia in subjects with impaired glucose tolerance

 

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 
Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, Lakka Timo, Moltchanov Vladislav, Kivistö Susanna

Avainsanat: obesity, diet, glucose tolerance

The hypertension in the very elderly

Director of research: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 

Researchers: Tuomilehto, Jaakko
HYVET Study: The hypertension in the very elderly trial.
Keywords: verenpaine, vanhukset

Co-organizations:

 • The Imperial Gollege of Science, Technology and Medicine, London


Gallant 5 and Gallant 8

Director of researcher: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 

Researcher: Tuomilehto JaakkoProactive: Prospective pioglitazone clinical trial in macrovascular events a macrovascular outcome study in type 2 diabetic patients comparing pioglitazone with placebo in addition to existing therapy.


Director of research:
Tuomilehto Jaakko, Professor of Public Health 


Researchers: Tuomilehto Jaakko, Sarti Cinzia, Sintonen Pirjo
 
A macrovascular outcome study in type 2 diabetic patients comparing pioglitazone with placebo in addition to existing therapy.
Keywords: therapy, clinical trial, type 2 diabetes, pioglitazone  
The aim of the study is to evaluate the efficacy, safety and tolerability of tesaglitazar therapy when added to the therapy of patients with type 2 Diabetes poorly controlled on metformin alone Gallant 5.
Keywords: DiabetesRheumatoid arthritis
A randomized double-blind, multicenter study to evaluate the tolerability and effectiveness of etoricoxils 90 mg g.d. vs. diclofenac sodium 75 mg b.i.d. in patients with rheumatoid arthritis

Director of research: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 
Researchers: Tuomilehto Jaakko, Cinzia Sarti, Sailo EriikkaThe aim of the study is to evaluate the tolerability and effectiveness of etoricoxils 90 mg g.d. vs. diclofenac sodium 75 mg b.i.d. in patients with rheumatoid arthritis.

Keywords: doublie-blind

Glucose tolerance
A multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, forced-titration, 2x2 factorial design study of the efficacy and sagety of long term administration of nateglinide and valsartan in the prevention of diabetes and cardiovascular outcomes in subjects with impaired glucose tolerance (IGT)


Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Kansanterveystieteen professori 
Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, prof. 

Tutkimuksen kuvaus:

Tutkimuksessa tutkitaan diabetekseen vaikuttavia tekijöitä.
Avainsanat: Diabetes

Co-organizations:

 • Astrazeneca